Start:
Saint Petersburg
End:
Rostov-on-Don
Ship:
20 days
from $ 4500
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Plyos - Nizhny Novgorod - Kazan - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Rostov-on-Don - Rostov-on-Don
Rivers:
Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, The Don river
26 Sep - 15 Oct
Price per day
From USD 225
Start:
Astrakhan
End:
Moscow
11 days
From $ 1234 from $ 1231
$ 500 upfront costs
You save: $ 3
Cities:
Rivers:
The Volga river
28 Sep - 08 Oct
Price per day
From USD 112