Start:
Rostov-on-Don
End:
Moscow
19 days
from $ 5100
$ 500 upfront costs
Cities:
Rostov-on-Don - Rostov-on-Don - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Plyos - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow
Rivers:
The Moscow River, The Volga river, The Don river
23 Apr - 11 May
Price per day
From USD 268
Start:
Rostov-on-Don
End:
Saint Petersburg
Ship:
20 days
from $ 7100
$ 500 upfront costs
Cities:
Rostov-on-Don - Rostov-on-Don - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Kazan - Nizhny Novgorod - Plyos - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, Onega Lake, The Don river
26 Apr - 15 May
Price per day
From USD 355
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
Ship:
11 days
from $ 2240
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, Onega Lake, The Volga river
03 May - 13 May
Price per day
From USD 204
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
11 days
from $ 2860
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, Onega Lake, The Volga river
11 May - 21 May
Price per day
From USD 260
Start:
Saint Petersburg
End:
Moscow
Ship:
11 days
from $ 2240
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow - Moscow - Moscow
Rivers:
Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river
13 May - 23 May
Price per day
From USD 204
Start:
Kyiv (Kiev)
End:
Odessa
9 days
from $ 1700
$ 500 upfront costs
Cities:
Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Zaporizhzhya (Zaporozhye) - Kherson - Odessa - Odessa - Odessa
Rivers:
The Dnieper river, The Danube river
14 May - 22 May
Price per day
From USD 189
Start:
Kyiv (Kiev)
End:
Kyiv (Kiev)
13 days
from $ 2400
$ 500 upfront costs
Cities:
Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Zaporizhzhya (Zaporozhye) - Kherson - Odessa - Odessa - Odessa - Kremenchuk - Kaniv (Kanev) - Kyiv (Kiev)
Rivers:
The Dnieper river
14 May - 26 May
Price per day
From USD 185
Start:
Saint Petersburg
End:
Moscow
Ship:
11 days
from $ 4400
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow - Moscow - Moscow
Rivers:
Ladoga Lake, Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, White Lake
15 May - 25 May
Price per day
From USD 400
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
Ship:
11 days
from $ 2100
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, Onega Lake, The Volga river
15 May - 25 May
Price per day
From USD 191
Start:
Saint Petersburg
End:
Moscow
11 days
from $ 2860
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow - Moscow - Moscow
Rivers:
Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river
21 May - 31 May
Price per day
From USD 260