Start:
Rostov-on-Don
End:
Moscow
19 days
from $ 4350
$ 500 upfront costs
Cities:
Rostov-on-Don - Rostov-on-Don - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Plyos - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow
Rivers:
The Moscow River, The Volga river, The Don river
27 Apr - 15 May
Price per day
From USD 229
-10%
Start:
Rostov-on-Don
End:
Saint Petersburg
Ship:
20 days
from $ 7100
$ 500 upfront costs
Cities:
Rostov-on-Don - Rostov-on-Don - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Kazan - Nizhny Novgorod - Plyos - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, Onega Lake, The Don river
27 Apr - 16 May
Price per day
From USD 355
Start:
Rostov-on-Don
End:
Moscow
Ship:
19 days
from $ 4350
$ 500 upfront costs
Cities:
Rostov-on-Don - Rostov-on-Don - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk (formerly Simbirsk) - Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Plyos - Kostroma - Yaroslavl - Uglich - Moscow
Rivers:
The Moscow River, The Volga river, The Don river
05 May - 23 May
Price per day
From USD 229
-20%
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
Ship:
11 days
from $ 2100
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, Onega Lake, The Volga river
11 May - 21 May
Price per day
From USD 191
-20%
Start:
Saint Petersburg
End:
Moscow
Ship:
11 days
from $ 4400
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow - Moscow - Moscow
Rivers:
Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river
16 May - 26 May
Price per day
From USD 400
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
Ship:
11 days
from $ 3700
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, Ladoga Lake, Onega Lake, White Lake
16 May - 26 May
Price per day
From USD 336
Start:
Kyiv (Kiev)
End:
Odessa
10 days
from $ 1850
$ 500 upfront costs
Cities:
Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Zaporizhzhya (Zaporozhye) - Kherson - Vilkovo - Odessa - Odessa - Odessa
Rivers:
The Dnieper river, The Danube river
17 May - 26 May
Price per day
From USD 185
Start:
Kyiv (Kiev)
End:
Kyiv (Kiev)
13 days
from $ 2400
$ 500 upfront costs
Cities:
Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev) - Zaporizhzhya (Zaporozhye) - Kherson - Vilkovo - Odessa - Odessa - Dnipro City - Kremenchuk - Kyiv (Kiev) - Kyiv (Kiev)
Rivers:
The Dnieper river, The Danube river
18 May - 30 May
Price per day
From USD 185
-20%
Start:
Saint Petersburg
End:
Moscow
Ship:
11 days
from $ 2100
$ 500 upfront costs
Cities:
Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg - River Village Mandrogi - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscow - Moscow - Moscow
Rivers:
Onega Lake, The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river
21 May - 31 May
Price per day
From USD 191
Start:
Moscow
End:
Saint Petersburg
Ship:
11 days
from $ 2240
$ 500 upfront costs
Cities:
Moscow - Moscow - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - River Village Mandrogi - Saint Petersburg - Saint Petersburg - Saint Petersburg
Rivers:
The Moscow River, The Neva River, The Svir river, The Volga river, Ladoga Lake, Onega Lake, White Lake
23 May - 02 Jun
Price per day
From USD 204